Инструктори :

инж. ПЕТЪР ГАНЧЕВ САВАКОВ,

СТИЛИАН СПИРДОНОВ КУЦАРОВ,

ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ДОНЧЕВ,

ПЕТЪР КИРИЛОВ АЛЕКСИЕВ,

ИВАН ЖИВКОВ ИВАНОВ ,

КРАСИМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ,

РУМЕН ТОДОРОВ БАЛЕВСКИ ,

СВЕТЛИН ДИМЧЕВ ЖЕКОВ,

Намираме се :

За връзка с нас: