Занятията по теория се провеждат в климатизиран кабинет в центъра на града.