ЦЕНИ


"В" кат- 600.00лв ;

"А"- 400.00лв ;

"А1" 400.00лв;

от "А1" към "А2" -250.00лв ;

"А2" 400.00лв ;

"С"-800.00 лв ;

"СЕ"- 800.00лв

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧАСОВЕ- 20.00 лв


- Кормуване 31 часа

- Теория 40 часа

- Вътрешен изпит 1 час

- Инструктор Петър Саваков

ЦЕНА 600 лв.

- Кормуване 31 часа

- Теория 40 часа

- Вътрешен изпит 1 час

- Инструктор Петър Саваков

ЦЕНА 600 лв.

- Кормуване 31 часа

- Теория 40 часа

- Вътрешен изпит 1 час

- Инструктор Петър Саваков

ЦЕНА 600 лв.

- Кормуване 20 часа

- Теория 40 часа

- Вътрешен изпит 1 час

- Инструктор Петър Саваков

ТАКСА: 530лв.


ДАИ ПОЛИГОН - 30лв.


ДАИ ГРАДСКО - 40лв.